/

lyrics

שם אמנם כמעט היא לא תאחר
ואין פנאי, הרי מסתבר
שגם אם היא שם תמשיך לבדר
היא לא תוכל לפצוע, עוכר
שלווה שם מחזה מאוּמנם
פחדיי הם כי רקדת לי סתם

כל מעינייך לם
זכרונותייך סתם
כל הדרך סבלם
אבני שפתייך דם
של כל הבלי פיות
מחונני זמרות
אוכלי בשר אדם
ערוגותייך לם

שם רגמה אדם ולא האדיר
כבודה את יפיו הסביר
וגם ניסתה ולא יכלה להסביר
חיפזון מועט או רגש כביר?
מחד היא לא רצתה לבלבל –
מאין בא קול השואל?
מאידך תפסה בו כמו במקל
זרועה פרושה מוכנה לקבל

כל מעינייך לם
זכרונותייך סתם
כל הדרך סבלם
אבני שפתייך דם
של כל הבלי פיות
מחונני זמרות
אוכלי בשר אדם
ערוגותייך לם

credits

from Dance Dance Revolution ריקוד ריקוד מהפכה, released January 20, 2012
מילים: דניאל רוט / לחן: דניאל רוט, עֹפר סקר

tags

license

all rights reserved

about

הפשרות - The Compromises Israel

contact / help

Contact הפשרות - The Compromises

Streaming and
Download help